Laddar
Laddar
Laddar

Beräkningsregler

Dimensionering av bärande konstruktioner

Vid dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige gäller Eurokoderna, tillsammans med de nationella valen i Boverkets föreskriftsserige (EKS). Tills vidare gäller EKS 10. Dimensionering av betonginfästningar görs enligt regler, så kallade EAD:s och ETAG:s, framtagna av EOTA. Planen är att reglerna inom kort ska överföras till Eurokodsystemet. Kontakta oss så berättar vi gärna mer! Eller förkovra dig på boverket.se och eota.eu